Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Maren
dc.date.accessioned2019-12-20T03:15:18Z
dc.date.available2019-12-20T03:15:18Z
dc.date.issued2019-12-20
dc.date.submitted2019-12-19T23:00:08Z
dc.identifier
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/21232
dc.description
dc.description.abstractI løpet av de siste årene har fokuset på de globale klimaendringene økt kraftig. Dette har ført til mer miljøvennlige metoder for å behandle avfall. Bergen Kommune har etablert et anlegg som produserer biogass fra kloakkslam og organisk avfall ved anaerob nedbrytning. Etter denne behandlingen er det en rest som utgjør 60 % av startmaterialet. Denne resten er et mulig fornybart råstoff for hydrotermisk omdanning til biodrivstoff eller kjemikalier. Slik utnytting vil gi en veldig stor miljøgevinst da slammet kan brukes som en ressurs i kretsløpet, og være med på å begrense bruken av fossilt petroleum. Hydrotermisk omdanning er en prosess hvor råmateriale blir omdannet til bioolje under høye temperaturer og trykk. I dette prosjektet brukes også tilsetting av maursyre som hydrogendonor. Biooljene som blir dannet i denne prosessen skiller seg fra andre pyrolyseoljer ved å ha et relativt lavt innhold av oksygen. I denne oppgaven ble det utført hydrotermisk omdanning av bioresten fra biogassanlegget i Rådalen. Det ble sett på effekten av mengden vann som reaksjonsmedium i systemet, i tillegg til forskjeller i biooljene knyttet til årstidsvariasjoner i bioresten. Det ble også sett på hvordan endring av forholdet mellom temperatur, fyllingsgrad, maursyre og katalysator påvirket systemet. Det har blitt utført blant annet GC-MS, FT-IR og elementanalyse av produktene for å vurdere kvaliteten og sammensetningen av biooljene. Fast fase ekstraksjon (SPE) ble utført for å utvikle et system for å separere biooljene i fraksjoner som er kjemisk like. Eksperimentene viste en betydelig reduksjon av oksygen sammenlignet med det opprinnelige oksygeninnholdet i bioresten. Forsøksserie 1 og 2 viste det høyeste oljeutbytte ved 360 °C i løpet av 2 timer oppvarming, med vann som reaksjonsmedium og maursyre som katalysator og hydrogendonor. I forsøksserie 3 med forsøksdesign var det eksperimentet utført ved høy temperatur, lav fyllingsgrad, tilsatt maursyre og uten tilsatt katalysator som gav det høyeste oljeutbytte på 53,4 % av det organiske innholdet i startmaterialet. Fast fase ekstraksjon (SPE) av biooljene viste seperasjon av hydrokarboner og steroler i fraksjon 1 og glykoler og fettsyrer i fraksjon 2, og er en lovende metode for opparbeiding av oljene.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.rights.uri
dc.subjectBiorest
dc.subjectbiogass
dc.subjectHTL
dc.subjectbioolje
dc.titleHydrotermisk omdanning av biorest fra biogassanlegget i Rådalen og analysering av produkter ved EA, GC-MS, IR og SPE
dc.title.alternativeHydrothermal conversion of biogas residues and analysis of products by EA, GC-MS, IR and SPE
dc.typeMaster thesis
dc.type.degreeMasteroppgave i kjemi
dc.type.courseKJEM399
dc.subject.archivecodeMastergrad
dc.subject.nus752299
dc.type.programMAMN-KJEM
dc.date.updated2019-12-19T23:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewed
fs.gradepass
fs.unitcode12-31-0
dc.contributor.orcid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record