Show simple item record

dc.contributor.authorYeneakal, Tedla Yehualashet
dc.date.accessioned2019-12-06T03:13:10Z
dc.date.available2019-12-06T03:13:10Z
dc.date.issued2019-12-06
dc.date.submitted2019-12-05T23:00:03Z
dc.identifier
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/21061
dc.description
dc.description.abstractStudien utforsker hvordan midler som kunstig intelligens, AI- drevne chatbots, kan være kilder man kan regne med som moralske aktører på digitale plattformer og som kan være identifiserbare opprørsmodeller til bekjempelse av ekstremistiske og voldsforherligende ytringer på sosiale medieplattformer. Fremveksten av digital nettverkskommunikasjon har lettet prosessen med sosiale bevegelser, noe fenomenet «Den arabiske våren» tydelig demonstrerer. Sosiale medier har vært et verdifullt verktøy når det gjelder å utvikle kollektive identiteter med en felles ideologi for å fremme et bestemt mål eller en sak og gi alternative plattformer for undertrykte samfunn. Imidlertid forblir virkningen og konsekvensene av sosiale medier i samfunn der maktbalansen forrykkes gjennom fundamentale endringer et bekymringsfullt fenomen. Radikaliserte individer og grupper har også hevdet sin tilstedeværelse på sosiale medieplattformer gjennom å fremme fordommer, hat og vold. Ekstremistiske grupper bruker ulike taktikker for å utøve makten sin på disse plattformene. Bekjempelsen av voldelig ekstremisme på sosiale medieplattformer blir som regel ikke koordinert av aktuelle aktører som regjeringer, sosiale medieselskaper, FN eller andre private organisasjoner. I tillegg har fremdeles ikke forsøk på å konstituere AI til bekjempelse av voldelig ekstremisme blitt gjennomført, men lovende resultater har blitt oppnådd gjennom noen initiativer. Prosjektet som en ‘case study’ ser på den nylige reformen i Etiopia som ble gjennomført av Nobels fredsprisvinner 2019 Abiy Ahmed etter at han tiltrådte som statsminister i Etiopia i april 2018. Etter flere tiår med undertrykkelse har den nye maktovertakelsen der det politiske rommet ble åpnet opp og ytringsfrihet ble tillatt, uventet ført til et skred av etniske gruppers polarisering. Nye etno-ekstremister har dukket frem fra alle kriker og kroker av landet og også fra sin tilværelse i diaspora. Studien ser videre på hvilken rolle sosiale medier til tider spiller ved direkte å presse på for å påvirke til og dermed forårsake voldelige handlinger på grasrota.Ved å bruke en kvalitativ forskningsmetode for ustrukturerte intervjuer med etiopiske brukere av sosiale medier, journalister og aktivister, identifiserer studien kjerneaspektene ved konfliktene og foreslår initiativer som kan brukes til å motvirke voldelig etnisk ekstremisme. Ved å bruke relevant litteratur ser prosjektet videre på innarbeidelsen av kunstig intelligens (AI) i «moralske handlinger» på sosiale medier og hvordan den kan utformes slik at den av seg selv kan ta i bruk moralske beslutningsevner i nettverket. I tillegg ser studien på mulighetene videre for bekjempelse av voldelig ekstremisme og skisserer den spesifikke rollen ikke menneskelige aktører som profesjonelle troll og bots på sosiale medier bør spille for å slåss mot radikalisering som kan føre til voldelige handlinger.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.rights.uri
dc.subjectcognitive assemblages
dc.subjectAI
dc.subjectsocial movements
dc.subjectsocial media
dc.subjectradicalization
dc.subjectmoral agents
dc.subjectviolent extremism
dc.subjectchatbots
dc.titleAI and extremism in social networks
dc.typeMaster thesis
dc.type.degreeMastergradsoppgave i digital kultur
dc.type.courseDIKULT350
dc.subject.archivecodeMastergrad
dc.subject.nus719906
dc.type.programMAHF-DIKUL
dc.date.updated2019-12-05T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewed
fs.gradepass
fs.unitcode11-21-0
dc.contributor.orcid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record