Show simple item record

dc.contributor.authorHufthammer, Karianne Troland
dc.contributor.authorJansen, Maria Elisabeth Hatvik
dc.date.accessioned2019-06-20T00:32:12Z
dc.date.available2019-06-20T00:32:12Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.date.submitted2019-06-19T22:00:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/20272
dc.description.abstractTverrfaglig samarbeid preger i økende grad de offentlige tjenestenes arbeid. For at tjenester som arbeider rundt barn og unge skal kunne avdekke hvordan barna har det, er de avhengig av et tverrfaglig samarbeid, for å kunne få et helhetlig perspektiv. Barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet har fote sammensatte og komplekse utfordringer. Et samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten er viktig på mange måter, da utdanning har vist seg å gi bedre helse og gode økonomiske framtidsutsikter. Denne undersøkelsen har som målsetting å bidra med kunnskap om hvilke faktorer som tjenestene opplever som fremmende og hemmende i det tverrfaglige samarbeidet dem imellom. Dette er en kvalitativ studie, hvor semi-strukturert intervju er benyttet. Utvalget består av to informanter fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og tre informanter fra barneverntjenesten. Informantene kommer fra ulike kommuner og forskjellige kontor. Intervjuene har blitt tatt opp med båndopptaker og ble transkribert. Transkripsjonene ble analysert med bruken av Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Det var fire faktorer som var sentrale i undersøkelsens funn: felles målsetting, kunnskap om hverandres tjenester, felles problemforståelse, ressurser i form av tid og tilgjengelighet. Informantene viste å vektlegge disse faktorene som faktorer som påvirket det tverrfaglige samarbeidet. Faktorene påvirker hverandre gjensidig og kan virke fremmende dersom det blir riktig utført. Funnene i studien indikerer at det er flere og sammensatte faktorer som påvirker det tverrfaglige samarbeidet. Av studiens funn kan det se ut til at dersom en utvikler en større kunnskap rundt hverandre og hverandres mandat, lovverk, rolle og oppgaver, vil samarbeidet mellom tjenestene kunne bli av en bedre kvalitet.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.titleHvilke faktorer påvirker samarbeidet mellom barneverntjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste?
dc.typeMaster thesis
dc.subject.nus762106
dc.date.updated2019-06-19T22:00:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record