Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Christine
dc.date.accessioned2019-06-19T00:32:06Z
dc.date.available2019-06-19T00:32:06Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.date.submitted2019-06-18T22:00:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/20211
dc.description.abstractFormålet med denne kvalitative studien har vært å få en dypere forståelse av hvordan de innsatte opplever å ha fått eller får tilrettelegging for sine lese- og skrivevansker. Studiens problemstilling er: Hvordan opplever innsatte i norske fengsler opplæringssituasjonen, med tanke på tilrettelegging for sine lese- og skrivevansker? Utvalget i studien består av åtte voksne innsatte menn og kvinner mellom 19 - 43 år med lese- og skrivevansker. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, transkribert og deretter analysert etter induktiv tematisk analysemetode, hvor fire tema pekte seg ut. De fire temaene er Vanskens betydning, Motivasjon for læring og mestringsopplevelse, Tilretteleggingens betydning og Mestring av dagens krav til lese- og skriveferdigheter. Vanskens betydning dreier seg om hvilken måte lese- og skrivevanskene får betydning for dem i hverdagen. Temaet Motivasjon for læring og mestringsopplevelse handler om hvordan de innsatte opplever motivasjon for læring og mestringsopplevelse de har i en opplæringssituasjon. Informantene legger vekt på at det er en sammenheng mellom motivasjon og mestring. Tilretteleggingens betydning illustrerer viktigheten av en individuell tilpasset opplæring gjennom hele skoleløpet. Informantene legger vekt på hvordan opplæringen kunne vært bedre med en riktig tilrettelegging. Mestring av dagens krav til lese- og skriveferdigheter handler om betydningen av å mestre kravene som dagens samfunn krever til lese- og skriveferdighetene. Studien belyser viktigheten av psykososial støtte, å være motivert for skolen, samt det å få riktig opplæring som blir tilpasset den enkelte innsattes lese- og skrivevansker og forutsetninger. Nøkkelord: Innsatte, tilrettelegging, logopedi, tematisk analyse
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subject
dc.titleEn kvalitativ studie av åtte innsatte i norske fengsler og deres erfaringer med lese- og skrivevansker i opplæringssituasjoner
dc.typeGroup thesis
dc.typeMaster thesis
dc.type.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.type.courseLOGO345
dc.subject.archivecodeMastergrad
dc.subject.nus799999
dc.type.programMAPS-LOG06
dc.date.updated2019-06-18T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewed
fs.gradepass
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record