Now showing items 1-107 of 107

   Subject
   adolescents [1]
   Affektbevissthet [1]
   affektintegrasjon [1]
   aktiv kontrollgruppe [2]
   alvorlige atferdsvansker [1]
   angst [3]
   ansvar [1]
   arbeidsallianse [2]
   ARIF [1]
   barn [2]
   barn og unge [1]
   behandlerstøtte [1]
   behandling [1]
   behandlingsutfall [1]
   Borderline personality disorder [1]
   children [1]
   compassion [1]
   complicated grief [2]
   critical psychology [2]
   depresjon [3]
   dialektisk atferdsterapi [1]
   diskursanalyse [1]
   eating disorders [1]
   eating pathology [1]
   eksponeringsterapi [1]
   emosjonell støtte [3]
   emosjonelle lidelser [1]
   emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse [1]
   endring i psykoterapi [1]
   engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse [2]
   fellesskap [1]
   fengsel [1]
   folkehelse [1]
   folkehelse og livsmestring [1]
   foreldrestøtte [3]
   ikke- overgripende omsorgsgiver [1]
   ikke-overgripende omsorgsgiver [1]
   ikkeovergripende omsorgsgiver [1]
   individualisme [1]
   institusjon [1]
   Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy [2]
   intervensjoner [1]
   interventions [1]
   konsultasjon [1]
   kriminalitet [1]
   kritisk psykologi. [1]
   kvalitativ metode [1]
   literature review [1]
   litteraturgjennomgang [1]
   livsmestring [1]
   læreplan [1]
   MASC [2]
   MBSR Evidensbasert praksis i psykoterapi Psykoterapeutisk etos Brukermedvirkning [1]
   MCCB [2]
   mechanisms of change [2]
   medfølelse [1]
   mentaliseringsbasert terapi [1]
   Mentalization-based therapy [2]
   mestring av livet [1]
   Metakognitiv terapi [1]
   metakognitiv terapi [1]
   Nonsocial cognition [2]
   Norge [2]
   Norge. [2]
   Nøkkelord: Metakognitiv terapi [1]
   Nøkkelord: positiv ungdomsutvikling [1]
   omsorg [1]
   overføring [2]
   persistent complex bereavement disorder [2]
   personlig relasjon [2]
   Positiv ungdomsutvikling [1]
   positiv ungdomsutvikling [1]
   positiv ungomdsutvikling [1]
   prolonged grief [2]
   psykisk helse [1]
   psykisk helse i skolen [1]
   psykopatologi [3]
   randomisert [3]
   risikoatferd [2]
   RNR-modellen [1]
   Schizophrenia [2]
   seksuelle overgrep [1]
   Seksuelle overgrep i barndommen [1]
   seksuelle overgrep i barndommen [2]
   self-compassion [1]
   selvmedfølelse [2]
   skoleelever [2]
   smitteeffekt [1]
   Social cognition [2]
   sosialkonstruksjonisme [1]
   spiseforstyrrelser [2]
   spisepatologi self-compassion [1]
   støttende system [1]
   systematisk litteraturgjennomgang [4]
   team [1]
   teamarbeid [1]
   terapeuter [1]
   terapeutforskning [1]
   Theory of mind (ToM) [2]
   theory of psychopathology [2]
   therapeutic action. [2]
   tilknytning [3]
   transdiagnostisk psykologisk behandling [1]
   trivsel [2]
   ungdommer [1]
   utviklingsressurser [4]
   vold [1]