Now showing items 1-153 of 153

   Subject
   adolescents [1]
   Affektbevissthet [1]
   affektintegrasjon [1]
   aktiv kontrollgruppe [1]
   alvorlige atferdsvansker [1]
   angst [2]
   angst. [1]
   ansvar [1]
   arbeidsallianse [1]
   ARIF [1]
   autoetnografi [1]
   barn [2]
   barn og unge [1]
   behandlerstøtte [1]
   behandling [1]
   behandlingsutfall [1]
   bipolar lidelse [1]
   Borderline personality disorder [1]
   brukerstyrt [1]
   children [1]
   CHIME [1]
   compassion [1]
   complicated grief [1]
   critical psychology [1]
   depresjon [3]
   dialektisk atferdsterapi [1]
   diskursanalyse [1]
   eating disorders [1]
   eating pathology [1]
   eksekutive funksjoner [1]
   eksponeringsterapi [1]
   emosjonell støtte [1]
   emosjonelle lidelser [1]
   emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse [2]
   endring i psykoterapi [1]
   engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse [1]
   familiestruktur [1]
   family structure [1]
   Fear of missing out [1]
   fellesskap [1]
   fengsel [1]
   fertilitetsbehandling [1]
   folkehelse [1]
   folkehelse og livsmestring [1]
   FoMO [1]
   foreldrestøtte [1]
   FSIQ [1]
   førskolebarn [1]
   Historiefullføring [1]
   historiefullføring [1]
   hjelpesøking [1]
   ikke-overgripende omsorgsgiver [1]
   individualisme [1]
   Infertilitet [1]
   infertilitetsbehandling [1]
   infertilitetsrelaterte vanskar [1]
   innleggelse [1]
   institusjon [1]
   Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy [1]
   intervensjoner [1]
   interventions [1]
   kliniske implikasjoner [1]
   kognitiv åtferdsterapi [1]
   konsultasjon [1]
   kriminalitet [1]
   kritisk psykologi. [1]
   kvalitativ [1]
   kvalitativ metode [1]
   literature review [1]
   litteraturgjennomgang [1]
   livsmestring [1]
   læreplan [1]
   MASC [1]
   maskulinitet [1]
   MBSR Evidensbasert praksis i psykoterapi Psykoterapeutisk etos Brukermedvirkning [1]
   MCCB [1]
   mechanisms of change [1]
   medfølelse [1]
   menn [1]
   mentaliseringsbasert terapi [1]
   Mentalization-based therapy [1]
   mestring av livet [1]
   Metakognitiv terapi [1]
   mobilbruk [1]
   NART [1]
   nevropsykologisk undersøkelse [1]
   Nonsocial cognition [1]
   Norge [1]
   Norge. [1]
   Nøkkelord: Metakognitiv terapi [1]
   Nøkkelord: Utviklingsressurser [1]
   omsorg [1]
   overføring [1]
   overgrep [1]
   pedofili [1]
   persistent complex bereavement disorder [1]
   personlig relasjon [1]
   Positiv ungdomsutvikling [1]
   positiv ungdomsutvikling [1]
   Premorbid IQ [1]
   prolonged grief [1]
   prøvestudie [1]
   psychosocial difficulties [1]
   psykisk helse [2]
   psykisk helse i skolen [1]
   psykopatologi [1]
   Psykose [1]
   psykose [1]
   psykososiale vansker [1]
   randomisert [2]
   recovery [2]
   risikoatferd [1]
   RNR-modellen [1]
   sadness [1]
   schizofreni [2]
   Schizophrenia [1]
   seksuelle overgrep [1]
   Seksuelle overgrep i barndommen [1]
   Sekvensielle avhør [1]
   self-agency [1]
   self-compassion [1]
   selvmedfølelse [2]
   selvmordsforsøk. Keywords: Developmental resources [1]
   skoleelever [1]
   smitteeffekt [1]
   Social cognition [1]
   sosiale medier [1]
   sosialkonstruksjonisme [1]
   spiseforstyrrelser [2]
   spisepatologi self-compassion [1]
   stress [1]
   støttende system [1]
   suicide attempt. [1]
   systematisk litteraturgjennomgang [4]
   team [1]
   teamarbeid [1]
   terapeuter [1]
   terapeutforskning [1]
   Theory of mind (ToM) [1]
   theory of psychopathology [1]
   therapeutic action. [1]
   tilknytning [1]
   transdiagnostisk psykologisk behandling [1]
   tristhet [1]
   trivsel [1]
   ungdom [1]
   ungdommer [1]
   utviklingsressurser [2]
   visuelle hjelpemidler [1]
   vold [2]
   WAIS [1]
   youth [1]
   øyevitne [1]