Now showing items 1-101 of 101

   Subject
   1H-fMRS [1]
   affect [1]
   Alzheimer’s disease [1]
   anchoring [1]
   arbeidsengasjement [1]
   arbeidspress [1]
   autonomi [1]
   availability [1]
   beslutningstaking [1]
   biomarkers [1]
   blood pressure [1]
   body mass [1]
   cognition [1]
   Conspicuous Consumption [1]
   dagbokdesign [1]
   daily functioning [1]
   decision making [1]
   decision-making [1]
   Delte mentale modeller [1]
   depression [1]
   dichotic listening [1]
   digital twin [1]
   dikotisk lytting [1]
   distribuerte team [1]
   dorsal attention network [1]
   dynamic causal modelling [1]
   EEG [1]
   episodisk-lignende hukommelse [1]
   executive functions [1]
   exploratory [1]
   eye tracking [1]
   Fengsel [1]
   flernivåanalyse [1]
   fMRI [1]
   foreign language effect [1]
   framing [1]
   FreeSurfer [1]
   GABA [1]
   glial activation [1]
   Glutamate [1]
   glycated hemoglobin [1]
   hematocrit [1]
   hippocampal volume [1]
   human-computer interaction [1]
   idrettsutøvere [1]
   inflammation [1]
   innen-person [1]
   jobbkrav-ressursteorien [1]
   kognisjon [1]
   kommunikasjon [1]
   kontekst [1]
   koordinasjon [1]
   kvantitativ dagbokstudie [1]
   kvinnelige innsatte [1]
   kvinner [1]
   lateralisering [1]
   lateralization [1]
   lesbisk [1]
   Mental models [1]
   mestringsorientering [1]
   minoritetsbakgrunn [1]
   multimodal [1]
   neuropsychology [1]
   nevropsykologi [1]
   Oddball [1]
   operational psychology [1]
   oppgaveprestasjon [1]
   Passiv-unngående ledelse [1]
   personlighet [1]
   physical performance [1]
   pilot [1]
   police [1]
   prediction error [1]
   prevalens [1]
   psykiske plager [1]
   qualitative study [1]
   reliabilitet [1]
   reliability [1]
   Resting-state functional magnetic resonance imaging [1]
   resting-state network [1]
   scenario prestasjon [1]
   schizophrenia [1]
   Selv-initiert lekende arbeidsdesign [1]
   Signaling [1]
   simulator [1]
   situation awareness [1]
   sosialøkologisk resiliens [1]
   speech perception [1]
   sport [1]
   språkpersepsjon [1]
   stress [1]
   søvn [2]
   søvnproblemer [1]
   teamarbeid [1]
   teamprosesser [1]
   Teoretisk drøfting [1]
   Tourist motives [1]
   Travel motivation [1]
   utdanning [1]
   wisconsin card sorting test [1]
   ytelse [1]