Now showing items 1-238 of 238

   Subject
   academic achievement [1]
   Aceh. [1]
   active aging [1]
   activity [1]
   activity theory of ageing [1]
   Adaptation [1]
   adaptation and mitigation [1]
   adolescence [1]
   adolescent pregnancy [1]
   adolescents [1]
   age disparate relationship [1]
   akkulturasjon [2]
   aktiv aldring [1]
   AktiVane-modellen [1]
   aktivitet [1]
   aktivitetsteori for aldring [1]
   akuttinstitusjon [1]
   alvorlig kriminalitet [1]
   Barn [1]
   barn [1]
   Barn med innvandrerbakgrunn [1]
   barn og unge [1]
   barnehage [2]
   barnets beste [1]
   barnevern [5]
   barns atferd [1]
   behavior [1]
   beslutning [2]
   best interests of the child [1]
   Bride price [1]
   care [1]
   career [1]
   Challenges [1]
   changing trends [1]
   child welfare [2]
   children's behavior [1]
   Climate change [1]
   climate change [1]
   coercion [1]
   community engagement [1]
   condom use [1]
   coping mechanism [1]
   correctional facility [1]
   culture [1]
   development [1]
   disempowerment [1]
   dokumentanalyse [2]
   ecological theory [1]
   education [1]
   elderly [1]
   eldre [1]
   emergency-institution [1]
   empowerment [1]
   erfaringer [1]
   Eritrea [1]
   Ethiopia [2]
   evaluering [1]
   everyday activity [1]
   evidence-based practice [1]
   Ex-combatant women [1]
   ex-combatant women [1]
   father-child interaction [1]
   fedre [1]
   Female [1]
   fertility [1]
   flerkulturelle opplevelser [1]
   Floods [1]
   flyktninger [1]
   fokusgruppediskusjon [1]
   foreldre [1]
   foreldre. Social skills [1]
   Formal sector [1]
   frafall [1]
   Fremmed situasjon [1]
   fremmed situasjon [1]
   fryktløs atferd [1]
   fylkesnemnda [2]
   Fysisk aktivitet [2]
   fysisk aktivitet [1]
   Gender [1]
   gender [1]
   gender differences [1]
   Gender equality [1]
   gender norms [1]
   gender relations [1]
   Ghana. [1]
   hälsofrämjande arbete [1]
   health [2]
   Health Information [1]
   Health information [1]
   Health promotion [1]
   health promotion [4]
   helse fremmendearbeid [1]
   helsefremmende arbeid [3]
   helsefremmende arbeid. [2]
   helsepsykologi [1]
   HIV [2]
   holdninger [1]
   hverdagsaktivitet [1]
   idrottsrörelsen [1]
   India [1]
   Informal drug market [1]
   inhibert atferd [1]
   inkluderende samfunn [1]
   innvandrer [1]
   Integral theory [2]
   Integration [1]
   integrering [1]
   interdisciplinary cooperation. [1]
   Intersectionality [1]
   intersectionality [1]
   interventions [1]
   Ivory Coast [1]
   Key words: BMCF [1]
   kindergarten [1]
   kjernebarnevern og velferdsbarnevern [1]
   kjønn [1]
   kjønn. [1]
   kjønnsforskjeller [1]
   kriminalomsorgens ungdomsenhet [1]
   kultur [1]
   kvalitativ metodologi [1]
   KwaZulu-Natal [1]
   levekår [1]
   livelihood [1]
   living conditions [1]
   living conditions CWS and core CWS [1]
   livskvalitet [1]
   Lærer-elev relasjon [1]
   machismo [1]
   Marianism [1]
   marriage [1]
   matvaner [1]
   medicines black market [1]
   meldeplikt [1]
   Menstrual hygiene management [1]
   mestring [2]
   migrasjon [1]
   milieu therapy [1]
   miljøterapi [1]
   motherhood [1]
   motivasjon [1]
   multikulturalisme [1]
   NCDs [1]
   negotiating cultures [1]
   Nepalese students [1]
   north-south partnerships [1]
   Nøkkelord: Eldre mennesker [1]
   observasjon [1]
   observed behavior [1]
   observert atferd [1]
   omsorg [1]
   omsorgsovertakelse [2]
   omsorgsovertakelse. [1]
   omsorgssvikt [1]
   opplevelse av sammenheng [1]
   parents. [1]
   peer education [1]
   physical activity [1]
   politikk [1]
   Positiv involvering [1]
   positiv ungdomsutvikling [1]
   positive involvement [1]
   positive youth development [1]
   post-conflict [1]
   Prestea [1]
   psychosocial skills [1]
   psykisk helse [1]
   psykiske lidelser [1]
   punishment [1]
   quality of life [1]
   rapportert atferd [1]
   Refugees [2]
   Resources [1]
   resources [1]
   ressurser [1]
   restaurants [1]
   Risky sexual behaviour [1]
   role conflict [1]
   Roxy market in Adjamé [1]
   Rusmisbruk [1]
   salutogenese [3]
   salutogenesis [1]
   Salutogenesis. [1]
   samhandling [1]
   Samverkansprojekt [1]
   samvær [1]
   school [1]
   school connectedness. [1]
   scoping review [1]
   self-efficacy [1]
   self-esteem [1]
   sense of coherence [1]
   sensitivitet [1]
   serious crime [1]
   sexual and reproductive decisions [1]
   sexual double standard [1]
   sexuality [1]
   skolen [1]
   Small-scale mining [1]
   Somali [1]
   Sosial kompetanse [1]
   sosial støtte [2]
   South Africa [1]
   Sri Lanka [1]
   straff [1]
   stressors [1]
   subjective well-being [1]
   sunn aldring [1]
   Syrian [1]
   three-year-old [1]
   three-year-olds [1]
   tilbaketrukket atferd [1]
   Tilknytning [1]
   transactional sex [1]
   treåringer [3]
   tvang [1]
   tvärsektoriell samverkan [1]
   tverretatlig samarbeid. Child [1]
   Unaccompanied [1]
   ungdom [1]
   ungekvinner [1]
   utforskende atferd [1]
   vektstatus [1]
   videregående yrkesopplæring [1]
   violence [1]
   violence in upbringing. [1]
   vold [1]
   vold i oppdragelsen. Children with immigrant backgrounds [1]
   WASH [1]
   Well-being [1]
   wellbeing [1]
   women's empowerment program [1]
   women’s empowerment program [1]
   work stress [1]
   working mothers [1]
   youth-unit [1]
   Zambia [1]