Now showing items 1-1 of 1

  • "Alle fags mor" En korpusbasert metaforstudie av språkbruk om norskfaget 

   Hansen, Silje Christine (The University of Bergen, 2019-06-18)
   Oppgaven undersøker hvilke begrepsmetaforer som finnes for begrepet norskfaget, hvor analyseobjektet er setninger der substantivet norskfaget opptrer. Analysematerialet er hentet fra webkorpuset HaBiT. Den teoretiske ...
   Master thesis