Now showing items 1-380 of 380

   Subject
   1945 [1]
   abuse [1]
   adverbial clauses [1]
   aesthetic practices [1]
   Ahmed [1]
   AI [1]
   aksjonisme [1]
   Amalie Skram [1]
   analyse [1]
   anerkjennelse [1]
   Animal Studies [1]
   anmeldelse [1]
   Annelise tretten år [1]
   Antonie Tiberg [1]
   antropomorfisme [1]
   antroposentrisme [1]
   arbeid [1]
   arbeiderlitteratur [1]
   authenticity [1]
   avis [1]
   avisinnlegg [1]
   å skrive som et feministisk prosjekt [1]
   Åkra [1]
   årsaksadverbial [1]
   Bak skapet står øksen [1]
   Bakhtin [1]
   Barndom [1]
   Beauvoir [1]
   begrepsanalyse [1]
   Bergson [1]
   bikubesong [1]
   bilingualism [1]
   biopolitikk [1]
   Bjørnstjerne Bjørnson [1]
   borrowing [1]
   brukerperspektivet [1]
   Carl Barks [1]
   causaul clauses [1]
   character analysis [1]
   chatbots [1]
   child sexual abuse in fictional literature [1]
   Christine Hamm [1]
   code-switching [1]
   cognitive assemblages [1]
   computer-mediated communication [1]
   conditional clauses [1]
   Constance Ring [1]
   Copyleft [1]
   Copyright [1]
   cross-linguistic priming [1]
   dagligspråksfilosofi [1]
   Danning [1]
   dataeierskap [1]
   dårlig ensomhet [1]
   dekonstruksjon [1]
   det samiske [1]
   Det snør og snør [1]
   devotion [1]
   dialekt [1]
   dialektlitteratur [1]
   dialektskriving [1]
   Didactics [1]
   didaktikk [1]
   digital culture [2]
   Digital Didactics [1]
   Digital Technologies [1]
   Disability Studies [1]
   diskursanalyse [1]
   diskursteori [1]
   Donald Duck [1]
   Donator [1]
   Drama [1]
   dramatikk [2]
   dyr [1]
   Educational Technologies [1]
   eikemo [1]
   Einsam [1]
   ekteskap [1]
   ekteskapsproblematikk [1]
   emoji [1]
   emotikon [1]
   Ensomhet [1]
   epikk [1]
   erlend [1]
   estetikk [1]
   estetiske fag [1]
   etikk [1]
   Facebook [2]
   Facebook Messenger [1]
   fandom linguistics [1]
   Faulkner [1]
   fetisjering [1]
   filosofi [1]
   Flerkulturelle klasser Flerkulturelle elever Videregående Samtidslitteratur Samtidig flerkulturell litteratur [1]
   foranstilt adverbial [1]
   form [1]
   fortellinger [1]
   forventningshorisont [1]
   Fossum [1]
   Foucault [1]
   fransk litteratur [1]
   frihet [1]
   frode [1]
   Future Education. [1]
   førestilt adverbial [1]
   Gadamer [1]
   Giorgio Agamben [1]
   Gjæld [1]
   global oppvarming [1]
   globalisering [1]
   god ensomhet [1]
   Grimsrud [1]
   grytten [1]
   HaBiT [1]
   Hamsun [1]
   Hans Robert Jauss [1]
   hardanger [1]
   Heberlein [1]
   Hege Susanne Bergan [1]
   Heidegger [1]
   Helle Helle [1]
   heteronormativitet [1]
   heterotopi [1]
   Hjorth [1]
   humanisme [1]
   hybridspråk [1]
   hyperrealitet [1]
   ICT4D [1]
   ICTs [1]
   identitet [2]
   ikkested [1]
   images [1]
   immanens. [1]
   innramming [1]
   Instagram [1]
   Instant Messaging [1]
   Intellectual Property [1]
   Internet of Things [1]
   interseksjonalisme [1]
   investering [1]
   IoT [1]
   Irene Engelstad [1]
   Is-slottet [1]
   isolasjon [1]
   Jacques Derrida [1]
   Jauss [1]
   Jeg sier hele tiden ting som: Kjærlighet [1]
   Jimmen [1]
   k-pop [1]
   kanon [1]
   kanonisering [1]
   Karlsson [1]
   Karmøy [1]
   karnevalistisk [1]
   kategorisering [1]
   Key words: Digital Pedagogy [1]
   Kjersti Annesdatter Skomsvold [1]
   kjærlighet [1]
   Klasse [1]
   klasse [1]
   Knausgård [1]
   Knut Hamsun [1]
   kodeveksling [1]
   kognitiv lingvistikk [1]
   komedie [1]
   komparativ [1]
   kompetansemål [1]
   komplekse adverbial [1]
   Konseptuell transfer [1]
   Kristeva [1]
   kritikk [1]
   kritisk metaforanalyse [1]
   Kult [1]
   kvalitativ forskning [1]
   Køltzow [1]
   lange adverbial [1]
   language learning strategies [1]
   lesbarheit [1]
   lesbarhet [1]
   Leseopplæring [1]
   lesestrategier [1]
   Lexical access [1]
   lexical decision task [1]
   literacy [1]
   litteratur [5]
   litteraturkritikk [2]
   litteratursosiologi [1]
   litteraturvitenskap [1]
   livsløp [1]
   livssyn [1]
   longing [1]
   love [1]
   Lovene [1]
   lukt [1]
   lyrikk [1]
   makt [1]
   marit [1]
   Markens grøde [1]
   Marstein [1]
   medisinsk humaniora [1]
   memoria [1]
   Messenger [1]
   metafor [2]
   metaspråk [1]
   metonymi [1]
   Michel Houellebecq [1]
   Min kamp [1]
   Moi [1]
   moral agents [1]
   multilingualism [1]
   mørk økologi [1]
   narratological analysis [1]
   narratologisk analyse English: pedophilia [1]
   New Media Literacies [1]
   Nisja [1]
   Nobelpris [1]
   nordisk [2]
   Nordsjøen [1]
   norrøn tid [1]
   norsk [2]
   norsk litteratur [1]
   norsk som andrespråk [2]
   Norsk: pedofili [1]
   norskfaget [1]
   Norwegian [1]
   norwegian [1]
   Norwegian as a second language [1]
   novelle [1]
   novellesamling [1]
   nødtvedt [1]
   objektorientert ontologi [1]
   oljealderen [1]
   OOO [1]
   Open Pedagogy [1]
   Orgelsjøen [1]
   overgrep [1]
   patronage [1]
   Peacebuilding [1]
   penger [1]
   perfektumskategorien [1]
   personlig merkevarebygging [1]
   personvern [1]
   Pierre Bourdieu [1]
   poesi [1]
   poiesis [1]
   postkolonialisme [1]
   postmodernisme [1]
   potensielt medierende ressuser [1]
   praksisfellesskap [1]
   priming [1]
   progress [1]
   prosalyrikk [1]
   prosessorientert skriving [1]
   psycholinguistics [1]
   psykisk sykdom [1]
   psykolingvistikk [1]
   queer temporalitet [1]
   radicalization [1]
   readability [1]
   realisme [1]
   reiselitteratur [1]
   reproduksjon [1]
   resepsjon [3]
   resepsjonsanalyse [1]
   resepsjonsanalyse litteraturkritikk [1]
   respons [1]
   responsgrupper [1]
   Richard [1]
   Roll Anker [1]
   roman [1]
   romanization [1]
   Russian [1]
   sambandsliner [1]
   sambandslinjer [1]
   samisk i norskfaget [1]
   samtidslitteratur [1]
   seksualitet [1]
   seksuell identitet [1]
   seksuelle overgrep mot barn i skjønnlitteraturen [1]
   selfies [1]
   sikkerhet [1]
   SILL [1]
   Simone de Beauvoir [1]
   singularitet [1]
   sjanger [1]
   sjette masseutryddelse [1]
   Skandinavia [1]
   Skeiv terminologi [1]
   skrift og feminisme [1]
   skrift og innsikt [1]
   skrift og tale [1]
   skriftspråk [1]
   skrivemåte [1]
   skrivestil [1]
   smak [1]
   social media [1]
   social movements [1]
   social networks [1]
   social tourist gaze [1]
   Solaris korrigert [1]
   solaris korrigert [1]
   solidaritet [2]
   sosiale medier [1]
   sosiolingvistikk [2]
   sosiologi [1]
   spansk [1]
   spatialitet [1]
   spillteori [1]
   språk [1]
   språkendring [1]
   språkleg variasjon [1]
   språklæringsstrategier [1]
   språknormer [1]
   Stanley Cavell [1]
   Stanley Fish [1]
   stavanger [1]
   stavkirke [1]
   stavkirkeportaler [1]
   sted [2]
   stedsfornemmelse [1]
   stereotypes [1]
   stereotypi [1]
   stigma [1]
   stream of consciousness [1]
   Stridsberg [1]
   subjektivitet [1]
   surrogate self [1]
   syntaks [1]
   talemål [1]
   talemålsnær skriving [1]
   Tarjei Vesaas [1]
   Teaterkritikk [1]
   teaterkritikk [1]
   technological determinism [1]
   technoscience [1]
   tematisk kritikk [1]
   temporalitet [1]
   the tourist gaze [1]
   tilbakemeldinger [1]
   tilsynelatande tid [1]
   Timothy Morton [1]
   Tiqqun [1]
   Torborg Nedreaas [1]
   tourism [1]
   tourist destinations [1]
   tourist experiences [1]
   Tove Ditlevsen [1]
   Tove Jansson [1]
   transcendens [1]
   Trondheim [1]
   tyskerjente [1]
   tyskerjenter [1]
   tyskertøs [1]
   Ukrainian [1]
   underveisvurdering [1]
   undervisning [1]
   Undset [1]
   ungdomsskolen [1]
   verden [1]
   verdensbilde [1]
   vestlandet [1]
   vestlandsk [1]
   vg3 [1]
   videos [1]
   videregående. [1]
   vilkårsadverbial [1]
   violent extremism [1]
   visual social network [1]
   visuality [1]
   voksne norskinnlærere [1]
   vold [1]
   vurdering for læring [1]
   Væren [1]
   Wägner [1]
   YouTube [1]
   zoopoetikk [1]
   økokritikk [1]
   økonomi [1]
   økopoetikk [1]
   Øyvind Rimbereid [2]