Unifob Health is a department in Unifob Ltd. Main research areas: health, lifestyle, work, stress, rehabilitation

Recent Submissions

 • Fastlegers tidsbruk 

  Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Eikeland, Ole Johan; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-02-15)
  Helse- og omsorgsdepartementet har i 2017 bedt Helsedirektoratet gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger fordeler sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper. Helsedirektoratet ba Nasjonalt kompetansesenter ...
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2018 

  Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre, 2019-06-28)
  Vakttårna sin kontaktrate var i 2018 klart høgare enn dei to føregåande åra, 352,9 pr. tusen innbyggjarar (316,4 i 2017; 317,0 i 2016). Vi ser likevel at vakttårnregistreringane framleis underestimerer tal legevaktkontaktar ...
  Research report
 • Sluttrapport for forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding 

  Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Uni Research, 2018-03-09)
  Forsøket ny medisinsk vurdering (NMV) ved seks måneders sykmelding ble initiert fra politisk hold, og igangsatt våren 2015. Forsøket er er regulert av «Forskrift om forsøksordning med ny medisinsk vurdering av en annen ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018 

  Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre, 2019-05-15)
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2018 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2019-04-24)
  Research report
 • Erythrocyte DHA and AA in infancy is not associated with general development five years later in Nepalese children 

  Henjum, Sigrun; Kvestad, Ingrid; Shrestha, Merina; Ulak, Manjeswori; Chandyo, Ram K.; Thorne-Lyman, Andrew L.; Shrestha, Prakash S.; Kjellevold, Marian; Hysing, Mari; Strand, Tor A. (BMC, 2018-07-19)
  Background Long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) especially docosahexaenoic acid (DHA) and arachidonic acid (AA) are crucial for normal brain development in utero and in early infancy. Data on fatty acid status ...
  Journal article
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2017 

  Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri Linn Smith; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-06)
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-03-22)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

  Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-12-11)
  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
  Research report
 • Diverticular Disease in the Primary Care Setting 

  Wensaas, Knut-Arne; Hungin, Amrit Pali (Wolters Kluwer Health, 2016)
  Diverticular disease is a chronic and common condition, and yet the impact of diverticular disease in primary care is largely unknown. The diagnosis of diverticular disease relies on the demonstration of diverticula in the ...
  Journal article
 • Phenotyping of subjects for large scale studies on patients with IBS 

  Boeckxstaens, Guy E.; Drug, Vasile; Dumitraşcu, Dan Lucian; Farmer, Adam Donald; Hammer, Johann; Hausken, Trygve; Niesler, Beate; Pohl, Daniel; Pojskic, Lejla; Polster, Annikka V; Simrén, Magnus; Goebel-Stengel, Miriam; Van Oudenhove, Lukas; Vassallo, Mario; Wensaas, Knut-Arne; Aziz, Qasim; Houghton, Lesley Anne (Wiley, 2016)
  Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a complex condition with multiple factors contributing to its aetiology and pathophysiology. Aetiologically these include genetics, life-time events and environment, and ...
  Journal article
 • Postinfectious and sporadic functional gastrointestinal disorders have different prevalences and rates of overlap: results from a controlled cohort study 3 years after acute giardiasis 

  Wensaas, Knut-Arne; Hanevik, Kurt; Hausken, Trygve; Eide, Geir Egil; Langeland, Nina; Mørch, Kristine; Rørtveit, Guri (Wiley, 2016)
  Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common complication following gastroenteritis, and a high prevalence of postgiardiasis IBS has previously been reported. This study aims to investigate the prevalence, ...
  Journal article
 • Elektroniske læringsressurser som supplerende metode i akuttmedisinkurs tilpasset allmennleger og turnusleger - et pilotprosjekt 

  Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Nysether, Eva Linnerud; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, Lars Didrik (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, 2011)
  Fra 2012 innføres et krav om obligatorisk akuttmedisinkurs for spesialister i allmennmedisin hvert 5. år. Det har satt fokus på innholdet i disse kursene. Mye praktisk trening er helt sentralt, men noe teorikunnskap er ...
  Research report
 • Etikk i legevaktarbeid. Et studiehefte fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 

  Bærøe, Kristine; Norheim, Ole Frithjof (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, 2010-09)
  Research report
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2016 

  Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2017-06)
  Rapporten viser at vakttårnregistreringane underestimerer tal kontaktar samanlikna med tal rekningskort i Helfo. Dei sju vakttårna har samla sett hatt ratenedgang dei siste seks åra, inkludert året 2016, der totaltraten ...
  Research report
 • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-05-18)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse 

  Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2017-03)
  Bakgrunn: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en ...
  Research report
 • Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport 

  Reme, Silje Endresen; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Uni Research, 2016-12)
  Individuell jobbstøtte (IPS) er en tilnærming til arbeidsrehabilitering blant psykisk syke, som har vist god effekt på sysselsetting i internasjonale studier. Denne rapporten beskriver en randomisert kontrollert studie som ...
  Research report
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

  Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2016-09-30)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...
  Research report
 • Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport 

  Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Uni Research, 2016-09)
  Research report

View more