Show simple item record

dc.contributor.authorBjørsvik, Lene
dc.contributor.authorStemshaug, Marte G.
dc.date.accessioned2018-10-10T13:05:22Z
dc.date.available2018-10-10T13:05:22Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.date.submitted2018-06-26T22:00:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18640
dc.description.abstractDenne studien handler om tiltak og utfordringer knyttet til barn med skadelig seksuell atferd (SSA) og søskenincest. Vi har ønsket å finne ut hvilke tiltak som finnes for barn og familier med denne problematikken, og hvilke utfordringer som kan oppstå i den forbindelse. I tillegg har vi ønsket å undersøke hvilke tiltak barneverntjenesten benytter, og hvilke utfordringer ansatte beskriver i sitt arbeid med denne gruppen barn og deres familier. Formålet med studien er å sette behovet for hjelp til barn med SSA på dagsorden. For å belyse problemstillingene har vi benyttet en kvalitativ forskningsmetode med to ulike design, bestående av en systematisk litteraturstudie og kvalitative forskningsintervjuer. Delstudiene belyser separate problemstillinger som er sentrale for tema, og knyttes sammen i en felles diskusjon mot slutten av oppgaven. Utvalget til det systematiske litteraturstudie inkluderer 14 artikler, henholdsvis fagartikler, forskningsstudier og kartleggingsundersøkelser. Utvalget til de kvalitative forskningsintervjuene består av tre ansatte i barnevernstjenesten med erfaring med barn med SSA og/eller søskenincest. Funnene viser at det finnes få spesialiserte behandlingsmetoder for denne problematikken, og kun en offentlig enhet i Norge som utelukkende tilbyr behandling for barn med SSA. Det finnes likevel enheter som tilbyr behandling, men ikke som primært tilbud. Det kan se ut til at tilbud for denne gruppen er noe begrenset. Informantene opplyser om at de ikke finnes egne tiltak og retningslinjer tilpasset familier med denne problematikken ved deres kontor. Det uttrykkes behov for ytterlige tiltak og kompetanse på dette temaet, samt at det er nødvendig med flere randomiserte studier for å måle faktisk effekt av metodene som benyttes.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectbehandlingeng
dc.subjectutfordringereng
dc.subjectSøskenincesteng
dc.subjectbarneverneng
dc.subjectseksuelle overgrepeng
dc.titleBarn med skadelig seksuell atferd (SSA) og søskenincest - En kvalitativ studie om tiltak og utfordringer knyttet til barn med SSA og søskenincest. Sett fra et teoretisk og praktisk perspektiveng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i barneverneng
dc.type.courseMABARN351eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus762106eng
dc.type.programMAPS-BARNeng
dc.date.updated2018-06-26T22:00:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record