Show simple item record

dc.contributor.authorLøndalen, Lillian Levik
dc.date.accessioned2018-10-04T07:01:46Z
dc.date.available2018-10-04T07:01:46Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.date.submitted2018-06-21T22:00:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18618
dc.description.abstractKreft i ung, voksen alder, mellom 18-35 år, utgjør bare 2-4% av årlige tilfeller. Kreftbehandlingen er vanligvis både aggressiv og langvarig noe som igjen øker risikoen for både fysiske og psykososiale bivirkninger under behandlingen og senskader etter behandling. Mange unge voksne kreftpasienter har omsorg for barn under 18 år. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om hvordan det å få en kreftdiagnose med påfølgende behandling og senskader påvirker foreldrerollen. På bakgrunn av ovenstående er problemstillingen for denne masteroppgaven: «Hvilke erfaringer har unge voksne kreftoverlevere med å oppfylle sin forelderrolle gjennom sykdomsforløpet?» Denne kvalitative studien er en del av en større studie om rehabilitering av unge voksne kreftpasienter, og bygger på dybdeintervju av 6 UVK med barn som ble intervjuet 4 ganger i løpet av 6 måneder. Data ble analysert ved hjelp av Systematisk Tekst Kondensering. Analysen viste at det å få en kreftdiagnose og gjennomgå kreftbehandling samtidig som en har ansvar for små barn opplevdes som et krysspress mellom foreldrerollen og konsekvenser av kreftsykdommen. Dette ble utdypet gjennom fire hovedtema: 1.) «Jeg skal ikke dø fra barna mine» 2.) «Mamma skal du dø»? 3.) «Jeg er for syk til å ta meg av barna mine» 4.) «Barna mine er ofte skuffet over meg!». Studien synliggjør at foreldrekreft har en sterk påvirkning på hele familien og at både de unge foreldrene og barna er i risiko for å utvikle psykososiale vansker. Videre tyder studien på at det manglet et familieperspektiv i den offentlige forebyggingen.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectUnge voksneeng
dc.subjectkreftoverlevereeng
dc.subjectforeldreeng
dc.subjectforeldreskapeng
dc.subjectbarneng
dc.subjectpårørendeeng
dc.subjectfamilieeng
dc.title«Å leve i krysspresset mellom foreldrerollen og kreftsykdom»: En kvalitativ studie av unge voksne kreftoverleveres erfaringer med å oppfylle sin foreldrerolle gjennom sykdomsforløpeteng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i barneverneng
dc.type.courseMABARN351eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus762106eng
dc.type.programMAPS-BARNeng
dc.date.updated2018-06-21T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
noa.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800eng
fs.gradepass
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record