Show simple item record

dc.contributor.authorHagebø, Eirik
dc.date.accessioned2018-09-11T12:29:29Z
dc.date.available2018-09-11T12:29:29Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.date.submitted2018-06-14T22:00:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18487
dc.description.abstractDette prosjektet er et kvalitativt studie på bestyrernes perspektiv og syn på guttene som ble plassert på Ulvsnesøy på slutten av 1800- tallet og inn i det 20. århundre. Betraktningsmåtene eller synsvinklene til de to første bestyrerne på Ulvsnesøy er kildemateriale, for å skape en forestilling om verdenen på den tiden. Vi befinner oss i et Norge der kraftig irettesettelse og fysisk avstraffelse av barn skulle ha en oppdragende effekt, så vel som hjemme og i skolen. For oppdragelsesanstalter som Ulvsnesøy var siktemålet at de skulle fungere som en erstatning for hjem og skole for de mest vanartede guttene. Oppgavens problemstilling ser på hva slags behandling guttene fikk på Ulvsnesøy og hvorfor det var nødvendig å behandle de. Oppgaven har en induktiv tilnærming og bruker en tematisk analyse av beretninger og protokoller skrevet av bestyrerne ved Ulvsnesøy. Datautvalget består av 38 elevprotokoller fra årene 1891 og 1911, samt årsberetningene fra oppstarten i 1881 frem til 1911. Protokollene i utvalget er todelt for å kunne fange to bestyreres perspektiver. Gjennom å gå tematisk til verks har besvarelsen konstruert to sentrale temaer gjennom fortolkningen; behovet for en kristen oppdragelse, og gjennom en slik oppdragelse skulle guttene bli samfunnsdugende individer. En stor nødvendighet for at guttene skulle oppdras kristelig, var at de ikke skulle fortsette den kriminelle løpebanen inn i voksenlivet. Det kunne ende med store kostnader for samfunnet - det var viktig at guttene dugde til noe.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectskolehjemeng
dc.subjectJohn Lockeeng
dc.subjectoppdragelseeng
dc.subjectbarneverneng
dc.subjectUlvsnesøyeng
dc.titleNødvendige surrogater; Fra oppdragelsesanstalt til skolehjem: En forståelse av to bestyrere sine perspektiv å utviklingen og behandlingen av «slemme gutter» på Ulvsnesøy - belyst med årsberetninger, samt elevprotokoller fra 1891 og 1911.eng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i barneverneng
dc.type.courseMABARN351eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus762106eng
dc.type.programMAPS-BARNeng
dc.date.updated2018-06-14T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record