Show simple item record

dc.contributor.authorReime, Monika Alvestad
dc.date.accessioned2018-08-20T09:35:51Z
dc.date.available2018-08-20T09:35:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18153
dc.description.abstractThis article explores variation in social workers’ understanding and practices related to the use of coercion and the protection of children's rights within residential child care in Norway. The inspiration behind this article is a discourse-oriented approach, where social workers’ construction of the child and his needs is understood as having implications for professional practice, hereby the use of restraint and coercive practices. The study builds on individual interviews and focus group interviews with a total number of 21 employees from six different residential child care units for juveniles with serious drug and behavioral problems. The results reveal two competing discourses: the discourse of the irresponsible child and the discourse of the competent child. The discourse of the irresponsible child is prominent in the material and opens for general practices, control and intervention in personal integrity legitimized in children's common challenges related to their vulnerability and substance abuse. The findings are discussed as a basis for understanding variation in social workers’ professional practices relating to the protection of children’s rights.eng
dc.description.abstractArtikkelen belyser variasjon i ansattes forståelser og praksiser knyttet til bruk av tvang og ivaretakelse av barns rettigheter under institusjonsplassering (rettighetspraksiser). Dette gjøres gjennom en diskursorientert tilnærming, der ansattes konstruksjon av barnet og dets behov blir forstått som å ha betydning for bruk av tvang og håndtering av barnets rettigheter. Studien bygger på individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer av totalt 21 ansatte fra seks ulike barnevernsinstitusjoner for barn med alvorlig rus- og atferdsproblemer. Informantenes fortellinger om praksis blir analysert som å aktualisere to konkurrerende diskurser om barnet: diskursen om det uansvarlige barnet og diskursen om det kompetente barnet. Diskursen om det uansvarlige barnet er fremtredende i materialet og åpner for en praksis der generelle rutiner, kontroll og inngripen i personlig integritet legitimeres i barnas felles utfordringer knyttet til deres rusmisbruk og det å være i risiko. Diskursen om det kompetente barnet, som åpner for å forstå barnet som aktiv aktør med egne rettigheter, er mindre fremtredende. Dette diskuteres som grunnlag for å forstå variasjon i rettighetspraksiser.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.relation.ispartof<a href="http://hdl.handle.net/1956/18156" target="_blank">Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet</a>
dc.subjectBarnevernsinstitusjonereng
dc.subjectDiskursereng
dc.subjectBarneng
dc.subjectUngdomeng
dc.subjectTvangeng
dc.subjectRettighetereng
dc.subjectProfesjonell praksiseng
dc.titleMellom uansvarlig og kompetent - Forståelser av barnet og rettighetspraksiser blant ansatte i barnevernsinstitusjonereng
dc.typeJournal articleeng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)eng
dc.type.versionacceptedVersioneng
bora.peerreviewedPeer reviewedeng
bora.journalTitleTidsskriftet Norges Barneverneng
bibo.volume94eng
bibo.issue1eng
bibo.pageStart22eng
bibo.pageEnd39eng
dc.identifier.doi10.18261/issn.1891-1838-2017-01-03eng
dc.source.issn0800-1014eng
dcterms.isPartOfhttp://hdl.handle.net/1956/18156


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record