Show simple item record

dc.contributor.authorKvamme, Euryph Line Solheim
dc.contributor.authorBracht, Adrian Renke
dc.date.accessioned2018-03-05T13:26:28Z
dc.date.available2018-03-05T13:26:28Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-02-12T23:00:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/17495
dc.description.abstractThe constructs of shared mental models and situation awareness are highlighted as influential for team processes and team outcomes. In interdependent teams collaborating to solve tasks, social dynamics are likely involved in such processes. The aim of the current analysis was to explore whether there is a relationship between social dynamics and shared beliefs in emergency response teams, using the approach of social network analysis. Data on communication and reliance dynamics in 11 teams was gathered from scenario training sessions. The data was graphed as networks displaying communication and reliance patterns. Communication and reliance, measured both on individual and team level was assessed as predictors of variance for the measured outcome variables of situation awareness and shared mental models. Further, the applicability of social network analysis for investigating social dynamics related to team functions in our sample was evaluated. The analysis revealed strong associations between network density and degree of shared beliefs, on a team level, but did not display significant covariance between communication or reliance networks and shared beliefs on the individual level.eng
dc.description.abstractDelte mentale modeller og situasjonsbevissthet er sentrale elementer i teamprosesser og har implikasjoner for målbare utfall av teams funksjoner. I team hvor arbeidsmåten preges av gjensidig avhengighet og tett samarbeid, kan underliggende sosial dynamikk trolig påvirke slike prosesser. Denne studien hadde til hensikt å utforske hvorvidt sosial nettverksanalyse kan brukes til å avdekke eventuelle sammenhenger mellom teammedlemmers sosiale samhandling og grad av delte oppfatninger om den aktuelle arbeidssituasjonen. Selvrapporterte mål på kommunikasjon og tillit ble hentet fra scenariobaserte treningsøvelser hos 11 beredskapsteam. Målene ble brukt til å danne grafiske nettverk som avbildet sosial dynamikk på de målte parametrene, for hvert team. Kommunikasjon og tillit ble kartlagt både på individ- og teamnivå. Målene ble brukt som prediktorer for varians i utfallsvariablene delte mentale modeller og situasjonsbevissthet. Videre ble sosial nettverksanalyse evaluert som tilnærming for å kartlegge sosial samhandling knyttet til teamfunksjoner i den gjeldende settingen. Analysen avdekket sammenhenger mellom nettverk med høy tetthet av kommunikasjon og tillit, og delte mentale modeller og situasjonsbevissthet, på teamnivå. Tilsvarende sammenhenger ble ikke funnet på individnivå.eng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectteam dynamicseng
dc.subjectSocial network analysiseng
dc.subjectshared mental modelseng
dc.subjectsituation awarenesseng
dc.subjectoperative teams.eng
dc.subjectSosial nettverksanalyse
dc.subjectDelte mentale modeller
dc.subjectSituasjonsbevissthet
dc.subjectTeamdynamikk
dc.subjectOperative team
dc.titleShared Beliefs in Operative Teams: A Social Network Analysiseng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i psykologieng
dc.type.courseMAPSYK330eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus736999eng
dc.date.updated2018-02-12T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode17-35-00


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record