Now showing items 1-13 of 13

  • Assessment of Chronic Social Stress and Related Psychological Distress at the Community Level 

   Mittelmark, Maurice B.; Henriksen, Sigrún Gudlaugsdóttir; Siqveland, Johan; Torsheim, Torbjørn; Aarø, Leif Edvard (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2001)
   This is a technical report from a research programme at the University of Bergen, on the influence of the near social environment on individuals’ physical and mental health. The aim of the report is to provide background ...
   Report
  • The Association of Chronic Social Stress with Psychological Distress in Thailand 

   Charoendee, Srisuda (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   This study investigated chronic social stress emanating from troublesome interpersonal relationships, and its association with psychological distress (e.g., depressive symptoms). Five-hundred and twenty-six women and men ...
   Report
  • Chronic Social Stress and Depressive Symptoms in Adolescents 

   Aanes, Mette M. (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   The participants in this cross-sectional study were Romanian students in secondary and high schools in Bucharest. The data were collected with the assistance of the Youth to Youth Foundation of Romania. The study was ...
   Report
  • Chronic social stress and psychological distress in Russia 

   Konstantinova, Svetlana V. (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   The data for this study were collected in a cross-sectional population-based survey in 2003. A second wave of data was collected from the same participants several months later, but only the cross-sectional data are included ...
   Report
  • ”Empowerment i praksis”. Evaluering av Kirkens bymisjons nærmiljøarbeid - Ada 

   Mortensen, Øystein; Fosse, Elisabeth (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2006)
   En evaluering av Nærmiljøprosjektet Ada (drevet av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen). Ada består av tiltakene Åpen barnehage, Bamsehiet, Home-start, og EMPO. Tiltakene er rettet inn mot sårbare familier og utsatte barn. ...
   Report
  • Evaluering av "SPIS MER" - et tiltaksprogram for å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant skolebarn 

   Iversen, Anette Christine; Samdal, Oddrun (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2006)
   I denne rapporten presenteres evaluering av "SPIS MER"; et tiltaksprogram for elever på sjette klassetrinn. Designet for evalueringen var et pre-/posttestdesign med kontroll- og tiltakskoler. Tiltaket ble gjennomført ved ...
   Report
  • Evalueringsrapport III. Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring 

   Samdal, Oddrun; Haug, Ellen; Manger, Mari Skar; Fredbo, Rebecca; Hasnes, Åshild; Slåtten, Hilde (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2009)
   Våren 2004 fikk Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge og initiere utvikling av gode modeller som ...
   Report
  • The Experience of Social Strain 

   Henriksen, Sigrún Gudlaugsdóttir (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2001)
   PURPOSE The purpose of the study was to explore in-depth the experience of social strain, within the context of an epidemiological study in which a brief self measure of social strain was used. Thirteen individuals who ...
   Report
  • Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metoden 

   Aarø, Leif Edvard (Research Centre for Health Promotion/Griegakademiet, Universitet i Bergen, 2007)
   Leseren skal få en forståelse av hvordan surveys kan planlegges og gjennomføres. Leseren skal også få en forholdsvis grundig innføring i den elementære statistikken og en del smakebiter på multivariat statistikk.Innledni ...
   Report
  • Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskolen: Revidert rapport med utprøving og forslag til tiltak 

   Slåtten, Hilde; Anderssen, Norman; Holsen, Ingrid (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2008)
   Homofobisk erting er ei særskilt form for erting der ungdom brukar ord og uttrykk om homoseksualitet for å kritisere, rakke ned på eller for å uttrykke noko som er teit, dumt, sprøtt, dårleg eller ukult. Sjølv om erting ...
   Report
  • Kunnskapsstatus om forskning på modeller for samlivskurs 

   Mortensen, Øystein; Thuen, Frode (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2007)
   Samlivskurs er et forebyggende samlivsstyrkende tiltak, der en ved å formidle informasjon og ferdighetstrening gir par kunnskap og verktøy til å opprettholde og forbedre parforholdet. Den foreliggende rapporten har som ...
   Report
  • Sammenhengen mellom psykisk helse, skolemiljø, skoletrivsel og skoleprestasjoner 

   Samdal, Oddrun (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2009)
   Report
  • Småbarnsforeldre og samlivskurs. Holdninger til og barrierer mot å delta på samlivskurs i et utvalg av den norske befolkningen. 

   Mortensen, Øystein; Thuen, Frode (Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen, 2005)
   Med utgangspunkt i et landsdekkende utvalg av par med barn mellom 3 og 12 måneder er denne undersøkelsens hovedfokus på de generelle forventninger, holdninger og barrierer i forhold til å delta på samlivskurs, og hva som ...
   Report