Show simple item record

dc.contributor.authorBjotveit, Alexander
dc.date.accessioned2017-09-21T07:30:08Z
dc.date.available2017-09-21T07:30:08Z
dc.date.issued2017-09-20
dc.date.submitted2017-09-19T22:00:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/16692
dc.description.abstractDenne oppgaven er en teoretisk utforsking av hva forventning er og hvilken påvirkning den har i musikkterapi i psykisk helsevern. Ved å utforske musikkterapilitteratur, psykoterapilitteratur og ulike læringsteorier, er det foreslått at forventning er en fundamental faktor i musikkterapi, som påvirker både handlinger og opplevelser. Et rasjonale for en sosiokulturell forståelse av forventninger blir beskrevet, og konseptet knyttes opp til diskurser angående brukerperspektivet i musikkterapi og kultur-sentrert musikkterapi. Forventninger til musikkterapi tenkes å hovedsakelig være basert på ens forståelse av musikk, helse og terapi. Litteraturen som gjennomgås foreslår at forventninger påvirker både prosessen og utfallet av terapi, og det anbefales å aktivt styrke klientens positive forventninger til terapien. Basert på et sosiokulturelt perspektiv, reflekteres det i oppgaven rundt etiske hensyn knyttet til å endre klienters forventninger. Til slutt beskrives implikasjoner for musikkterapipraksis.eng
dc.description.abstractThis thesis is a theoretical exploration of the nature and influence of expectation in music therapy in mental health care. By reviewing music therapy and psychotherapy literature, as well as various learning theories, expectation is suggested as a fundamental factor that influences both actions and experiences in music therapy. A rationale for a sociocultural perspective on expectation is articulated, and the concept is considered in relation to discourses regarding the user-perspective in music therapy and culture-centered music therapy. I argue that expectations concerning music therapy is mainly based upon one’s understanding of music, health and therapy. The literature suggests that expectation influences both process and outcomes in therapy, and that a focus on promoting positive expectations is important. Based on a sociocultural perspective, I reflect on ethical considerations concerning changing clients’ expectancies. Finally, implications for the practice of music therapy is considered.eng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectcommunities of practiceeng
dc.subjectresponse expectancieseng
dc.subjectsociocultural perspectiveeng
dc.subjectcommon factorseng
dc.subjectsituated learningeng
dc.subjectuser-perspectiveeng
dc.subjectexpectationeng
dc.subjectcontextual modeleng
dc.subjectmusic therapyeng
dc.subjectculture-centered music therapyeng
dc.subjectresource-oriented music therapyeng
dc.subjectplaceboeng
dc.subjectevidence-based practiceeng
dc.titleExpectations In Music Therapy. A Sociocultural Perspectiveeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i musikkterapieng
dc.type.courseMUTP350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus715136eng
dc.date.updated2017-09-19T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode18-30-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record