Now showing items 1-1 of 1

  • Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre 

   Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars; Viken, Synnøve (Cappelen Damm, 2018)
   Lokaliteten Kvastad A4 omfatter to utgravningsfelt – ett vestlig og ett østlig. Det østlige omfatter fem mindre funnkonsentrasjoner datert til slutten av tidligmesolitikum, ca. 8500–8300 f.Kr. Det ...
   Chapter