Recent Submissions

 • Norwegian export of farmed salmon − trade costs and market concentration 

  Asche, Frank; Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Taylor & Francis, 2019-04-24)
  While variation in unit value most commonly has been associated with quality in the trade literature, observed differences in prices between markets might also be explained by variation in market concentration and the ...
  Journal article
 • Nowcasting av norsk BNP med maskinlæringsalgoritmer 

  Valland, Rene Alexander Andersen (The University of Bergen, 2019-09-21)
  Hvordan det går med økonomien er noe som aktører i finans, bedrifter og det offentlige tjener på å vite så fort som mulig. Blant de viktigste makrotallene er veksten i bruttonasjonalprodukt, som viser verdien av alt som ...
  Master thesis
 • Nettnøytralitet og økonomiske insentiv: En tosidig markedsanalyse 

  Rosenvinge, Vegard (The University of Bergen, 2019-09-19)
  USA fjernet nettnøytraliteten 14.desember 2017, mens den vedstår per dags dato i eurosonen. Nettleverandører hevder at nettnøytraliten hindrer dem i å utnytte potensiale i infrastrukturen deres. De ønsker å tilby ...
  Master thesis
 • Lojalitetsprogram og deres innvirkning på konkurransen i drivstoffmarkedet 

  Havsgård, Kristianne Nordeide (The University of Bergen, 2019-07-09)
  Masteroppgaven min har en todelt problemstilling. Jeg ønsker først og fremst å undersøke hvordan lojalitetsprogram påvirker konkurransen i drivstoffmarkedet. Samtidig lurer jeg på om disse lojalitetsprogrammene er gunstige ...
  Master thesis
 • Kan et forbud mot prisdiskriminering fremme etablering av nettaktører i dagligvaremarkedet? 

  Orlova, Lina (The University of Bergen, 2019-07-06)
  I denne oppgaven presenterer jeg en teoretisk modell som brukes til å studere om et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet i dagligvaremarkedet fremmer etablering av nettaktører. Jeg tar utgangspunkt i en vertikal ...
  Master thesis
 • Hemmelige kontrakter i dagligvaremarkedet 

  Gangstøe, Susanne Helen (The University of Bergen, 2019-07-09)
  I denne oppgaven tar jeg for meg kontraktene mellom produsenter og detaljister i dagligvaremarkedet. Jeg ønsker å studere forskjellen mellom observerbare og hemmelige innkjøpspriser og hvordan dette får innvirkning på ...
  Master thesis
 • Empirical Essays on Health and Aging 

  Grøtting, Maja Weemes (The University of Bergen, 2019-05-29)
  This thesis is composed of four chapters: One introductory chapter and three chapters that each include one of the three essays that make up the main body of the thesis. Common features of the essays are empirical ...
  Doctoral thesis
 • Opportunity and risk are twins. An investigation into algorithms. 

  Widomski, Katherine Alexandra (The University of Bergen, 2019-02-08)
  Algorithms will free up people’s time to do other things, much like computers have freed people from paper calculations. The depth and breadth of the application of algorithms is best understood through a task-based ...
  Master thesis
 • Mutual choice of partner and communication in a repeated prisoner's dilemma 

  Strømland, Eirik Andre; Tjøtta, Sigve; Torsvik, Gaute (Elsevier, 2018-08)
  Many markets resemble repeated prisoner's dilemma situations with the possibilities for mutual partner choice. In this paper, we show experimentally that partner choice by mutual consent has a strong positive effect on ...
  Journal article
 • Economic incentives, employment and health 

  Fevang, Elisabeth (The University of Bergen, 2019-05-24)
  The goal of this thesis is to shed new light on the mechanisms behind the high rates of disabilityrelated non-employment in Norway, and to find explanations for the apparent rise of labor market exclusion problems within ...
  Doctoral thesis
 • Temporary Disability and Economic Incentives 

  Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines; Røed, Knut (Oxford University Press, 2017-08)
  We investigate the impacts of economic incentives on the duration and outcome of temporary disability insurance (TDI) spells. The analysis is based on a large quasi‐experiment taking place in Norway, involving a complete ...
  Journal article
 • Four essays on ageing, health and labour market participation 

  Lillebø, Otto Sevaldson (The University of Bergen, 2019-02-22)
  This thesis consists of five essays: An introductory essay and four essays within the topic of ageing, health and labour market participation. In the introduction I motivate the research questions, discuss how it relates ...
  Doctoral thesis
 • Kostnader av sykemelding for enkeltindividet 

  Lyngroth, Cedrik Andersen (The University of Bergen, 2018-12-19)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke kostnaden ved å være sykemeldt for enkeltindividet. Det høye sykefraværet i Norge blir som regel forbundet med store kostnader for samfunnet på kort sikt på grunn av sykelønn, ...
  Master thesis
 • Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? 

  Borgersrud, Anders Simensen (The University of Bergen, 2018-06-23)
  Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom frafall i videregående opplæring og anmeldte lovbrudd. Deskriptivt statistikk viser til at både frafallsraten og anmeldte lovbrudd har vært avtagende trender de siste årene. ...
  Master thesis
 • Danmarks fastkurspolitik: ERM2 

  Jacobsen, Kasper (The University of Bergen, 2018-06-23)
  Formålet med denne masteropgave er at redegøre for og analysere den danske pengepolitik, såvel som at undersøge betydningen af fastkurspolitikken. Med fokus på valutakursændring og spændet mellem danske- og euroområdets ...
  Master thesis
 • Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon 

  Thoresen, Espen Hersdal (The University of Bergen, 2018-06-22)
  Denne oppgaven undersøker salgsplattformers insentiver til å investere i etterspørselsøkende innovasjon. Hypotesen er at plattformer kommer til å få økte insentiver til innovasjon under prisparitetsklausuler som følge av ...
  Master thesis
 • En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av en app for pasienter med irritabel tarm-syndrom 

  Frorud, Mari Lima (The University of Bergen, 2018-06-13)
  Denne oppgaven har undersøkt problemstillingen «Er Haukeland universitetssjukehus sin app for pasientopplæring av pasienter med irritabel tarm-syndrom samfunnsøkonomisk lønnsom?». For å svare på problemstillingen er det ...
  Master thesis
 • An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway 

  Rusin, Inga (The University of Bergen, 2018-06-22)
  Return migration, also referred as an out-migration, is an important research topic within the labor economics. The main questions investigated within this field are concerned with the selection of the returners and the ...
  Master thesis
 • Effekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkraft 

  Knutsen, Sturla E. (The University of Bergen, 2018-06-16)
  I denne oppgåva undersøkjast samanhengen mellom ei rekke offentlege reguleringar og teknologisk innovasjon innan vindkraft og fotovoltaisk solkraft. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i et utval beståande av 26 ...
  Master thesis
 • Effisiens i terminmarkedet for laks: En empirisk analyse av Fish Pool 

  Rørvik, Ole-Christian (The University of Bergen, 2018-06-19)
  Derivatbørsen Fish Pool ble etablert i 2006, og er den eneste internasjonalt regulert markedsplassen for kjøp og salg av terminkontrakter for laks. Finansielle kontrakter gir markedsaktørene en mulighet til å risikostyre ...
  Master thesis

View more