Recent Submissions

 • Working with Research Integrity—Guidance for Research Performing Organisations: The Bonn PRINTEGER Statement 

  Forsberg, Ellen-Marie; Anthun, Frank Otto; Bailey, Sharon; Birchley, Giles; Bout, Henriette; Casonato, Carlo; Fuster, Gloria González; Heinrichs, Bert; Horbach, Serge; Jacobsen, Ingrid; Janssen, Jacques; Kaiser, Matthias; Lerouge, Inge; van der Meulen, Barend; Sarah de Rijcke, Sarah; Saretzki, Thomas; Sutrop, Margit; Tazewell, Marta; Varantola, Krista; Vie, Knut Jørgen; Zwart, Hub; Zöller, Mira (Springer, 2018-08)
  This document presents the Bonn PRINTEGER Consensus Statement: Working with Research Integrity—Guidance for research performing organisations. The aim of the statement is to complement existing instruments by focusing ...
  Journal article
 • Increased taxon sampling reveals thousands of hidden orthologs in flatworms 

  Martin Duran, Jose Maria; Ryan, Joseph Francis; Vellutini, Bruno Cossermelli; Pang, Kevin Scott; Hejnol, Andreas (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2017)
  Gains and losses shape the gene complement of animal lineages and are a fundamental aspect of genomic evolution. Acquiring a comprehensive view of the evolution of gene repertoires is limited by the intrinsic limitations ...
  Journal article
 • Cleavage modification did not alter blastomere fates during bryozoan evolution 

  Vellutini, Bruno Cossermelli; Martin Duran, Jose Maria; Hejnol, Andreas (BioMed Central, 2017-04-28)
  Background: Stereotypic cleavage patterns play a crucial role in cell fate determination by precisely positioning early embryonic blastomeres. Although misplaced cell divisions can alter blastomere fates and cause embryonic ...
  Journal article
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2017 

  Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri Linn Smith; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-06)
  Research report
 • Patient's and health care provider's perspectives on music therapy in palliative care - an integrative review 

  Schmid, Wolfgang; Rosland, Jan Henrik; von Hofacker, Sebastian; Hunskår, Irene; Bruvik, Frøydis Kristine (BioMed Central, 2018-02-20)
  Background: The use of music as therapy in multidisciplinary end-of-life care dates back to the 1970s and nowadays music therapy (MT) is one of the most frequently used complementary therapy in in-patient palliative care ...
  Journal article
 • Early evolution of radial glial cells in Bilateria 

  Helm, Conrad; Karl, Anett; Beckers, Patrick; Kaul-Strehlow, Sabrina; Ulbricht, Elke; Kourtesis, Ioannis; Kuhrt, Heidrun; Hausen, Harald; Bartolomaeus, Thomas; Reichenbach, Andreas; Bleidorn, Christoph (The Royal Society Publishing, 2017)
  Bilaterians usually possess a central nervous system, composed of neurons and supportive cells called glial cells. Whereas neuronal cells are highly comparable in all these animals, glial cells apparently differ, and in ...
  Journal article
 • Veiled Nannies and Secular Futures in France 

  Jacobsen, Christine M. (Routledge, 2017)
  This article focuses on recent French efforts to expand legal regulation of religious symbols to childcare. Controversies over ‘veiled nannies’ serve as points of departure for investigating laïcité – French secularism – ...
  Journal article
 • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-03-22)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Using qualitative evidence in decision making for health and social interventions: An approach from qualitative evidence syntheses (GRADE-CERQual) 

  Lewin, Simon; Glenton, Claire; Munthe-Kaas, Heather; Carlsen, Benedicte; Colvin, Christopher J.; Gülmezoglu, Metin; Noyes, Jane; Booth, Andrew; Garside, Ruth; Rashidian, Arash (Public Library of Science, 2015-10-27)
  Qualitative evidence syntheses are increasingly used, but methods to assess how much confidence to place in synthesis findings are poorly developed. The Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research ...
  Journal article
 • Pasientvelferd eller kostnadshensyn: fastlegenes dilemma 

  Carlsen, Benedicte; Riise, Julie (Nytt Norsk Tidsskrift, 2013-09)
  Det er en jevnt økende etterspørsel etter helsetjenester i Norge; folk blir eldre, nye livsstilsrelaterte plager utvikles og stadig nye lidelser kan behandles. Det økte trykket gjør rasjonering og prioritering i helsevesenet ...
  Journal article
 • Den norske velferdsstaten: Fra sosiale til kontraktbaserte rettigheter 

  Kildal, Nanna (Tidsskrift for velferdsforskning, 2013)
  Artikkelen retter søkelyset mot en normativ bevegelse i den norske velferdsstatens utvikling – fra universelle til kontraktuelle rettigheter. Sosiale rettigheter som ble etablert etter den 2. verdenskrig, har siden ...
  Journal article
 • Reshaping public accountability: Hospital reforms in Germany, Norway and Denmark 

  Mattei, Paola; Mitra, Mahima; Vrangbæk, Karsten; Neby, Simon; Byrkjeflot, Haldor (International Review of Administrative Sciences, 2013-06)
  The paper contributes to the literature of multi-level welfare governance and public accountability in the context of recent European hospital reforms. Focusing on the changing dynamics between regional and central ...
  Journal article
 • Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evaluering av "Plansatsing mot store byer" 

  Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindèn, Tord Skogedal (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-06)
  «Plansatsing mot store byer» er et femårig program fra 2013–2017 for å medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging, i de fire største byområdene: Oslo, Bergen, Trondheim ...
  Research report
 • Rettighetsfesting av BPS. - store forventninger, betinget suksess 

  Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Lindèn, Tord Skogedal; Rubecksen, Kristin (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
  Rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – § 2‐1 d i pasient‐ og brukerrettighetsloven (PBL) – trådte i kraft 1. januar 2015, og omfatter: Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig ...
  Research report
 • Tarrying with Sexual Matters. Thinking Change from Lacan to Badiou 

  Michelsen, Magnus (The University of Bergen, 2018-02-23)
  This dissertation interrogates the significance of Alain Badiou's traversal of the antiphilosophy of Jacques Lacan, and the implications of that traversal for Badiou's thinking on the preconditions for the subject ...
  Doctoral thesis
 • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

  Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-12-11)
  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
  Research report
 • Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme ca. 1250-1500: Forvaltning og fellesskap 

  Inntjore, Hilde (The University of Bergen, 2018-01-12)
  Doctoral thesis
 • Tilpasning til klimaendringer. Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret 

  Severinsen, Mari (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-06)
  Denne studien tar for seg organiseringen av sentralforvaltningen for klimatilpasning i Norge. Studien er en prosesstudie som strekker seg fra 2004, da klimatilpasning for alvor kom på dagsordenen, og frem til i dag. ...
  Working paper
 • Organizational change in the Ministry of Justice and Public Security after the terrorist attacks on 22 July 2011 

  Jensen, Susan Bahia (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-12)
  This paper examines changes in the Ministry of Justice and Public Security (MJ) after the terrorist attacks in Norway 22 July 2011 until 2016. The focus is on the MJ’s internal and external formal organization, internal ...
  Working paper
 • Livsløp og soning. En biografisk studie av innsatte i Bergen fengsel om deres fortid, nåtid og fremtid 

  Blaalid, Bjørnar (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-10)
  Denne studien tar for seg et utvalg innsatte i Bergen fengsel og beskrivelser fra deres liv ved en åpen avdeling, ved bruk av biografiske dybdeintervjuer. Utgangspunktet for studien er hvilke hendelser i livet som var ...
  Working paper

View more