Show simple item record

dc.contributor.authorMaalen, Kristineeng
dc.date.accessioned2015-06-25T11:53:39Z
dc.date.available2015-06-25T11:53:39Z
dc.date.issued2015-05-19
dc.date.submitted2015-05-19eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/10068
dc.description.abstractBakgrunn: Seksuelle overgrep og vold er en problematikk som får store negative konsekvenser både for det enkelte rammede individ og samfunnet generelt. Barn er spesielt utsatt ved seksuelle overgrep og vold. Imidlertid oppgir barnevernsansatte som er ansvarlig for å ivareta og hjelpe disse barna, at de syns det er krevende å jobbe med problematikken. Som et bidrag for å endre denne situasjonen har Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, avdeling vest, (RVTS- vest) opprettet et videreutdanningsprogram sammen med Høgskulen i Sogn og Fjordane kalt «Avdekking; Kva så?». Dette prøver å øke barnevernsansattes kompetanse og kunnskap om seksuelle overgrep og vold mot barn. Hensikt: Hensikten med denne studien var å undersøke de barnevernansatte beskrivelser av erfaringer med å ha deltatt på videreutdanningsprogrammet «Avdekking; Kva så?». Forskningsspørsmålet var: Hvordan beskriver de barnevernsansatte sine erfaringer med å ha deltatt på videreutdanningen «Avdekking; Kva så?»? I tillegg var underspørsmål: Hvordan beskriver de barnevernsansatte betydningen av videreutdanningen «Avdekking; Kva så?» for deres daglige arbeid med seksuelle overgrep og vold i barnevernet? Hvilke elementer ved videreutdanningen og konteksten denne foregår i, beskriver de barnevernansatte som å fremme, eventuelt hemme, økt kunnskap og kompetanse i arbeide med seksuelle overgrep og vold mot barn? Metode: Undersøkelsen ble utført gjennom kvalitative semistrukturerte intervju av åtte barnevernsansatte i en større kommune på Vestlandet som alle hadde gjennomført videreutdanningen. Resultat: Studien viste at engasjerte og aktive ledere, læring i et felles kollegaskap, i tillegg til en velstrukturert videreutdanning som formidlet oppdatert kunnskap og forskning på feltet, hadde særlig betydning for de barnevernsansattes kunnskapsutvikling om seksuelle overgrep og vold. I tillegg understeker også studien betydningen av dette tette bånd mellom utdanning og praksis, for å heve kompetanse og vedlikeholde den tilegnede kunnskapen. Disse faktorene førte til at de barnevernsansatte opplevde større trygghet og mer motivasjon i deres daglige arbeide med seksuelle overgrep og vold. Videre poengterer studien at man generelt vet lite om hvilke betydningen videreutdanning har i barnevernets praksis, og det er behov for mer forskning på dette feltet.eng
dc.format.extent1531185 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectSeksuelle overgrepeng
dc.subjectvoldeng
dc.subjectvidereutdanningeng
dc.subjectRVTS-vesteng
dc.subjectbarnevern
dc.title"Avdekking; Kva så?" En kvalitativ studie av barnevernsansattes erfaringer med å ha deltatt i et videreutdanningsprogram om seksuelle overgrep og voldeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMastereng
dc.type.courseMABARN351eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus762106eng
dc.type.programMAPS-BARNeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
bora.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record